Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu 1962 yılında Niğde Adana Karayolunun 7. Km’sinde 7229 dekarlık arazi üzerinde Tarım ve Hayvancılık İşkoluna dayalı olarak kurulmuştur.

Çağdaş infaz anlayışının temel amacı hükümlülerin yeniden faydalı bir birey olarak eğitilip topluma yeniden kazandırılmasıdır. Bu nedenle Ceza İnfaz Kurumumuz çalışma ve iş esasına göre kurulmuş, burada barındırılan hükümlülere iş imkânı yaratılmakta ve meslek edinmeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda Demir, Mobilya, Fırın, Büyükbaş Hayvancılık, Küçükbaş Hayvancılık, Et ve Et Ürünleri İşkolu, Mandıra, Oto Bakım ve Onarım, Döşeme, Cezaevi Tabldot, Adliye Tabldot, Cezaevi Çay ocağı, Adliye Çay ocağı, Terzi, Fotoğraf, İnşaat, Nakliye, Cezaevi Kantini, Adliye Kantini, Sebze ve Meyvecilik, Hububat ve Yem Bitkileri, Fidecilik, Temizlik, Kantar, Misafirhane, Fotokopi İşkolu başta olmak üzere. Toplam 26 iş kolunda faaliyet göstermektedir.

Büyükbaş hayvancılık işkolumuzda besi ve süt inekçiliği yapılmaktadır. Büyük ve küçükbaş hayvancılık iş kollarında 1 veteriner hekim, 2 hayvan sağlığı teknikeri ve 3 infaz ve koruma memuru görev yapmakta olup toplam 28 Hükümlü istihdam edilmektedir.

Hayvanların beslenmeleri için toplam 2250 ton kapasiteli 3 adet silaj çukuru, 500 ton kapasiteli arpa deposu ve 600 tonluk kapasiteli kaba yem deposu bulunmakta olup, hayvanların beslenmeleri, teknik personeller tarafından hazırlanan özel yem rasyonları ile yapılmaktadır. Küçükbaş hayvancılık işkolumuz 3000 başlı kapasiteye sahiptir. Ayrıca; kurumumuzda yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kurbanlık şartlarını taşıyanlar her yıl Kurban Bayramında Niğde’de ve Şaşmaz Açık Ceza İnfaz Kurumunda Bakanlığımız adına satış ve kesim işlemleri yapılmaktadır.

Hükümlüler infaz süreleri içinde veteriner hekim ve hayvan sağlığı teknikerleri tarafından hayvan hastalıkları, hayvan bakımı ve beslenmeleri hakkında gerekli bilgi ve eğitimi alarak modern hayvancılığı öğrenmektedirler.

Büyükbaş besi ahırlarında üretilerek kesimlik hale gelen büyükbaşlar modern et kombinamızda kesimi yapılmaktadır. Yaklaşık maliyeti 3.000.000 TL. olan modern kesimhane inşaatına 2009 yılının Nisan ayında başlanmış olup İş yurdumuz ve hükümlülerin marifetleriyle kısa bir süre içerisinde toplam 1.250.000 TL’ye mal edilerek 2010 Yılının Haziran ayında deneme kesimine başlanmış ve bir yıl gibi kısa bir sürede hizmete girmiştir. Kesimhanede 1 İkinci Müdür,1 Veteriner Hekim, 18 İnfaz ve Koruma Memuru, 1 Katip, 5 Et İşleme Teknisyeni, 120 Hükümlü İstihdam edilmektedir.
Kesimhane tam kapasite ile çalıştığında aylık 3000 adet büyükbaş ile 15.000 küçükbaş hayvan kesimi yapılacak ve et işleme kapasitesine sahiptir. Kombinamızda üretilen etler frigofirik kasalı et kamyonlarımızla yaklaşık 130 Kamu Kurum ve Kuruluşuna sevkiyatı yapılmaktadır.
Kesimhanemiz Niğde Gıda tarım ve Hayvancılık il müdürlüğünün TR-51405 sayılı gıda üretim onay belgesi izni ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi yapmaktadır. Kesim yapacak personel ve hükümlüler kesime başlamadan önce gıda hijyeni için eldiven, bone ve maske, can güvenliği için ise çelik yelek ve çelik eldiven giyerek çalışmaktadırlar. miz yatırma kafesi, döş testeresi, karkas ayırma testeresi, otomatik karkas yıkama ve elektronik kantar gibi Teknolojinin her türlü imkânlarına sahip makinelerle faaliyet göstermektedir. Yatırma kafesine giren hayvanın başı yerde kesildikten sonra kalan işlemler tamamen havada yapılmaktadır.Ikizray hattıyla elektronik kantara gelen karkas etler tartıldıktan sonra soğuk hava depolarına alınmaktadır. Bu işlemler sırasında hükümlüler teknik personel tarafından eğitilmekte kasaplık ve gıda hijyeni konularında teknik ve teorik bilgiler öğrenmektedir. Dolayısıyla infaz sürelerini bitirdikten sonra bir meslek sahibi olmaları sağlanmaktadır.
2013 yılı sonunda kesimhanemize helal gıda belgesi almak için başvuru yapılmış ve belgeyi verecek firma tarafından yapılan incelemeler sonunda 2014 yılı başında belgeyi almaya hak kazanmış, kesimlerin helal usullere göre yapıldığı tescillenmiştir.